Διαθλασίμετρο μελιού (honey), οπτικό, 58-90% Brix, 12-27 % H2O , με ένδειξη μέτρησης σε σάκχαρα % (58-90% βαθμοί Brix), εκτίμηση υγρασίας μελιού (12-27 % νερό στο μέλι) & 38 – 43 βαθμοί Baume, ATC (αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας στο εύρος 15 εως 35 oC)

Σχετικά Προϊόντα

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode