Για τον έλεγχο των Varroa ακάρεων

Δραστική ουσία: Κάθε ενδοκυψελική ταινία περιέχει 275 mg Flumethrin

Συσκευασία: 10 ενδοκυψελικές ταινίες για τη θεραπεία 5 κυψελών.

Τοποθετείστε 2 ταινίες στην είσοδο της κυψέλης  ως πύλη, για τουλάχιστον 9 εβδομάδες.

Σχετικά Προϊόντα

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode